ALV
Welkom bij C.S.F.R. Rotterdam,
dispuut Ichthus: de studentenvereniging voor christelijke studenten in Rotterdam.

ALV

Zes keer per jaar wordt er op het dispuut een algemene ledenvergadering gehouden (ALV). Tijdens deze vergaderingen worden er allerhande zaken besproken die op het dispuut spelen. Het bestuur stelt de agenda op en zit de vergadering ook voor.

Tijdens de vergaderingen wisselen serieuze en ludieke opmerkingen elkaar steeds af, wat de vergaderingen tot een boeiend geheel maakt. Discussies en de behandeling van ingediende moties kunnen soms zo lang duren, dat na afloop in de vroege ochtend de fiets gepakt kan worden om rechtstreeks naar college te gaan of toch maar het bed in te kruipen.

Voorafgaan aan de algemene ledenvergadering wordt er een maaltijd genuttigd. Om de beurt koken de Bijbelkringen voor het hele dispuut waarbij ze de maaltijd vaak met een leuk toneelstukje presenteren. Tijdens de maaltijden zijn er tafelgesprekken die worden geleid door de tafelpraeses. In de pauzes aan de bar is er veel gelegenheid om dispuutgenoten te spreken.


C.S.F.R. | Amsterdam | Delft | Eindhoven en Tilburg | Groningen | Leiden | Nijmegen | Rotterdam | Utrecht | Wageningen