Bijbelkring
Welkom bij C.S.F.R. Rotterdam,
dispuut Ichthus: de studentenvereniging voor christelijke studenten in Rotterdam.

Bijbelkring

Ongeveer één keer in de drie á vier weken vindt een Bijbelkring plaats. In groepjes van ongeveer zeven personen bestuderen we een Bijbelgedeelte. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld Jesaja, de brieven van Petrus en Efeze behandeld. Voor de Bijbelkringen maken we altijd gebruik van een Bijbelkringbundel, die is samengesteld door de bijbelkringcommissie. In de bundel staat onder meer het Bijbelgedeelte, de achtergrondinformatie en enkele leestips. Er zijn ook altijd gespreksvragen opgenomen die je door het Bijbelgedeelte heen leiden.

 

Naast het bestuderen van een Bijbelgedeelte is er ook plaats voor bezinning: hoe kunnen we wat we geleerd hebben in ons dagelijks leven in de praktijk brengen? De Bijbelkring heeft tot doel samen als christenstudenten te luisteren naar het Woord van God. Tijdens de Bijbelkring wordt ook altijd gebeden en gezongen.

 

Deze Bijbelkringavonden vinden plaats bij de leden op hun studentenkamers en worden voorafgegaan met een maaltijd. Na afloop van de kring praten en borrelen we nog gezellig na. Veel leden hebben met hun Bijbelkringgenoten een hechte band. Om deze nog eens te verstevigen, gaat iedere kring een weekend met elkaar weg.

 

Een keer per jaar krijgt een Bijbelkring een iets andere invulling, op de Ad Fonteskring. Ad Fontes betekent ‘terug naar de bronnen’. Tijdens deze kring behandelen we een onderwerp aan de hand van bijvoorbeeld een apocrief boek of een tekst van een kerkvader als Augustinus of Calvijn. Ook hiervoor gebruiken we een reader die gemaakt is door een commissie.


C.S.F.R. | Amsterdam | Delft | Eindhoven en Tilburg | Groningen | Leiden | Nijmegen | Rotterdam | Utrecht | Wageningen