Thema-avonden
Welkom bij C.S.F.R. Rotterdam,
dispuut Ichthus: de studentenvereniging voor christelijke studenten in Rotterdam.

Thema-avond

Ieder jaar worden er zes à zeven thema-avonden georganiseerd die meestal in het teken staan van een (half)jaarthema. Meestal wordt er op deze avonden een lezing gehouden, maar soms is er ook een dialoog of een forum. Tijdens de avonden houdt een lector een lezing, waarin antwoord wordt gegeven op de vragen die door de themacommissie zijn opgesteld. De drukbezochte thema-avonden vinden veelal plaats op de NSR-sociëteit.

 

De lezingen zijn openbaar; dat betekent dat iedereen welkom is om de avond bij te wonen. De lezing begint altijd om 19:30 uur en duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Na een pauze is er altijd nog gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Na de discussie volgt er een borrel waar er genoeg ruimte is om met elkaar na te praten over de avond, of gewoon bij te kletsen. Voorafgaand aan de lezing is er ook altijd een plenaire maaltijd waar wij gezellig met elkaar de maaltijd nuttigen.

Eens per jaar heeft de thema-avond een iets andere invulling: de Ad Fontes lezing. Op deze thema-avond nodigen we een lector uit die een lezing geeft over een onderwerp die te maken heeft met onze grondslag.


C.S.F.R. | Amsterdam | Delft | Eindhoven en Tilburg | Groningen | Leiden | Nijmegen | Rotterdam | Utrecht | Wageningen