Lezing
Welkom bij C.S.F.R. Rotterdam,
dispuut Ichthus: de studentenvereniging voor christelijke studenten in Rotterdam.

Lezingen

Ieder jaar worden zes thema-avonden gehouden die aansluiten bij het jaarthema. Meestal wordt er op deze avonden een lezing gehouden, soms is er een dialoog of een forum. Tijdens de avonden komt een lector een lezing houden waarin antwoord wordt gegeven op de vragen die door de themacommissie zijn opgesteld. De lezingen zijn openbaar. Dat betekend dat iedereen welkom is, ook niet-leden! De lezing begint altijd om 19:30 uur en duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Na een pauze is er altijd nog gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Aan de lezing gaat een dispuutsmaaltijd vooraf.


Landelijk | Amsterdam | Delft | Eindhoven en Tilburg | Groningen | Leiden | Nijmegen | Rotterdam | Utrecht | Wageningen