Weekenden
Welkom bij C.S.F.R. Rotterdam,
dispuut Ichthus: de studentenvereniging voor christelijke studenten in Rotterdam.

Weekenden

Een paar keer per jaar gaan we als dispuut een weekend weg. Zo gaan we in het najaar op Najaarsweekwisseling (NWW) en, eens per twee jaar, in het voorjaar op Voorjaarsweekwisseling (VWW). Met het hele dispuut verblijven we ergens in een groepsaccommodatie buiten de stad. Er wordt een gevarieerd programma opgesteld door de commissie, met onder meer een lezing, workshops, plenaire maaltijden en sportieve activiteiten. De weekenden zijn ideale momenten om elkaar (nog) beter te leren kennen en de amicale banden te verstevigen.

Ook gaan de mannen en vrouwen eens per twee jaar gescheiden een weekend weg. De heren beleven dan een weekend in de Ardennen en de dames verblijven ergens in een groepsaccommodatie buiten de stad. Deze weekenden worden gezien als hoogtepunten van het verenigingsjaar.

Verder wordt eens per jaar een amicitiaweekend georganiseerd. Dan blijven we als vereniging in Rotterdam. Op zondag gaan we ook in Rotterdam naar de kerk waarna we de zondag afsluiten met een Sing-in.

De eerstejaars organiseren zelf in januari een eerstejaarsweekend. Met je jaargenoten beleef je een ontspannen weekend ergens buiten de stad, waar de banden binnen de jaargroep worden verstevigd. Ook andere jaargroepen gaan elk jaar een weekend weg. Verder ga je elk jaar ook met je Bijbelkring en je studiekring weg.


C.S.F.R. | Amsterdam | Delft | Eindhoven en Tilburg | Groningen | Leiden | Nijmegen | Rotterdam | Utrecht | Wageningen