Liederen
Welkom bij C.S.F.R. Rotterdam,
dispuut Ichthus: de studentenvereniging voor christelijke studenten in Rotterdam.

Viscie lied

I

Jezus, Hij kwam met een heldere boo-oo-dschap,

sprak tot een ieder, tot u.

Ik kom om te dienen, in woorden en da-a-den.

Volgt u Mij na, hier en… nu.

 

Refrein

Wat betekent delen?

Wat betekent geven?

Wat betekent dienen, nu voor u?

Jezus leert ons delen,

Jezus leert ons geven,

Jezus leert ons dienen, volg Hem… nu.

 

II

Deel ‘t Evangelie, laat ieder het ho-o-ren,

Houd het niet stil, zegt het voort.

Wees in de stad, ee-e-n stad op een hoge berg.

Schijn met het Licht van het Woord

 

III

Geef van uw rijkdom, geef aan uw medemens,

geef overvloedig, ’t maakt…rijk.

Geef geld en tijd, het gaat niet o-om kwantiteit,

belangeloos, belang-rijk.

 

IV

Jezus vraagt niet, wat Hijzelf niet gedaa-aan heeft,

Hij wijst de weg, maakt be-e-reid.

Liefde tot Hem, geeft een dienstbaar le-e-ven,

Hem en de ander, toege-e-wijd.

 


C.S.F.R. | Amsterdam | Delft | Eindhoven en Tilburg | Groningen | Leiden | Nijmegen | Rotterdam | Utrecht | Wageningen