Tijdens je verenigingstijd leer je veel nieuwe mensen kennen en ontstaan er diepe vriendschappen. Vriendschap, ook wel amicitia genoemd, staat hoog in het vaandel op ons dispuut. Er zijn verschillende activiteiten waarin deze amicitia hoogtij viert. We nemen een kleine greep uit deze activiteiten.

Borrels

Na alle activiteiten is er altijd gelegenheid om met elkaar na te praten en te borrelen. Daarnaast organiseert de amicitiacommissie regelmatig op de donderdagavond een borrel in één van de dispuutshuizen. Soms kiest de commissie of het dispuutshuis een thema met een dresscode voor de avond. Zo hebben we bijvoorbeeld thema’s gehad als Peaky Blinders, Hoedje voor de Koning en Oldies But Goldies. De borrel vormen een ideale gelegenheid om bij te kletsen met dispuutsgenoten.

Plenaire maaltijden

Thema-avonden en ALV’s worden voorafgegaan door een maaltijd. Deze maaltijden worden geleid door een tafelpraeses waarbij de studentikoziteit een grote rol speelt. Ook de maaltijden tijdens weekenden kunnen soms wel uren duren.

Cantus

Enkele keren per jaar organiseren we als dispuut een cantus. Onder leiding van het cantoraat zetten we onze stembanden even flink aan het werk waarbij we, onder genot van een biertje of een watertje, diverse (studentikoze) liederen brallen. Naast het zingen, worden er ook tafelgesprekken gehouden en wordt er gezellig bijgepraat.

Weekenden

Een paar keer per jaar gaan we als dispuut een weekend weg. Zo gaan we in het najaar op Najaarsweekwisseling (NWW) en, eens per twee jaar, in het voorjaar op Voorjaarsweekwisseling (VWW). Met het hele dispuut verblijven we ergens in een groepsaccommodatie buiten de stad. Er wordt een gevarieerd programma opgesteld door de commissie, met onder meer een lezing, workshops, plenaire maaltijden en sportieve activiteiten. De weekenden zijn ideale momenten om elkaar (nog) beter te leren kennen en de amicale banden te verstevigen.

Ook gaan de mannen en vrouwen eens per twee jaar gescheiden een weekend weg. De heren beleven dan een weekend in de Ardennen en de dames verblijven ergens in een groepsaccommodatie buiten de stad. Deze weekenden worden gezien als hoogtepunten van het verenigingsjaar.

De eerstejaars organiseren zelf in januari een eerstejaarsweekend. Met je jaargenoten beleef je een ontspannen weekend ergens buiten de stad, waar de banden binnen de jaargroep worden verstevigd. Ook andere jaargroepen gaan elk jaar een weekend weg. Verder ga je elk jaar ook met je Bijbelkring en je studiekring weg.

Kerstmaaltijd

In de week voor kerst wordt er door de kookcommissie en de Viscie een uitgebreide Kerstmaaltijd georganiseerd, die gepaard gaat met veel amicitia. Er is hierbij gelegenheid om met elkaar bij het kerstfeest stil te staan. Door de toneelcommissie wordt er een toneelstuk met een serieuze ondertoon gespeeld, Laude speelt een muziekstuk en daarnaast wordt er door de Viscie geld opgehaald voor het goede doel.

CieVieTours

Eens in de twee jaar wordt er een buitenlandse reis georganiseerd, de CieVieTours. Dan vertrekken we met het hele dispuut naar een onbekende bestemming, om een week op buitenlandse grond te vertoeven. Een commissie regelt een mooi onderkomen en stelt een afwisselend programma op. Het is een ware vakantie waarin men het land, maar bovenal elkaar goed leren kennen. Afgelopen jaren hebben we onder meer de steden Krakau, Venetië, Boedapest, Wenen, Zagreb en Lubljana bezocht. De eerstvolgende reis zal plaatsvinden in mei 2024. De bestemming is op dit moment nog geheim.

Sportactiviteiten

Als dispuut organiseren we regelmatig een sportactiviteit. Als u nog geen genoeg van het sporten krijgt, kunt u ook meedoen met bijvoorbeeld het voetbalteam van Ichthus of het wielergilde.

Overig

Op het dispuut worden er regelmatig spontaan activiteiten georganiseerd. Soms regelt de amicitiacommissie bijvoorbeeld een poolavondje of een borrel. Maar vaak wordt er ook door de leden zelf activiteiten georganiseerd.