Op Ichthus hebben we Bijbel- en studiekringen. Dit zijn groepjes van zo’n 8 studenten die met elkaar samenkomen om Bijbelstudie te doen of om een thema met elkaar te bestuderen.

Bijbelkringen

Ongeveer één keer per maand vindt een Bijbelkring plaats. In groepjes van ongeveer acht civieten bestuderen wij een Bijbelgedeelte. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld Jesaja, de brieven van Petrus, Efeze en Samuël behandeld. Voor de Bijbelkringen maken wij altijd gebruik van de Bijbelkringbundel, die is samengesteld door de Bijbelkringcommissie. In de bundel staat onder meer het Bijbelgedeelte, de achtergrondinformatie en enkele leestips. Er zijn ook altijd gespreksvragen opgenomen die je in het Bijbelgedeelte laat verdiepen.

Naast het bestuderen van een Bijbelgedeelte is er ook plaats voor bezinning: hoe kunnen we wat we geleerd hebben in ons dagelijkse leven in de praktijk brengen? Het doel van de Bijbelkring is om samen als christelijke studenten te luisteren naar het Woord van God. Tijdens de Bijbelkring wordt ook altijd gebeden en gezongen.
Deze Bijbelkringavonden vinden plaats bij de leden op hun studentenkamers en wordt voorafgegaan met een maaltijd. Na afloop van de kring praten en borrelen we nog gezellig na. Door het jaar heen ontstaat er vaak een hechte band tussen de Bijbelkringgenoten. Om deze nog eens te verstevigen, gaat iedere kring een weekend weg. De Bijbelkring kiest zelf een bestemming uit waar ze het weekend zullen verblijven.

Eén keer per jaar krijgt een Bijbelkring een iets andere invulling: namelijk de Ad Fonteskring. Ad Fontes betekent letterlijk ‘terug naar de bronnen’. Tijdens deze kring behandelen we een onderwerp aan de hand van bijvoorbeeld een apocrief boek of een tekst van een kerkvader zoals Augustinus of Calvijn. Ook hier maken wij gebruik van een reader die gemaakt is door een commissie.

Studiekringen

Ongeveer één keer per maand hebben wij in groepjes van zo’n zeven personen een studiekring. Elke kring verdiept zich elk jaar in een bepaald onderwerp. De onderwerpen die wij behandelen zijn heel gevarieerd. De kringen kunnen gaan over literatuur, theologie of geschiedenis, maar kunnen ook een filosofische of een maatschappelijke invalshoek hebben. De afgelopen jaren waren er bijvoorbeeld kringen over C.S. Lewis, Tim Keller, Chinese filosofie of God en de wetenschap.

Voorafgaand aan het verenigingsjaar mag je je voorkeuren aangeven, zodat je je kunt verdiepen in een onderwerp wat jouw interesse heeft. Tijdens de studiekringen doe je veel kennis op, leer je je mening te vormen over allerlei onderwerpen en verbreed je jezelf.

Eerstejaars volgen een eerstejaarsstudiekring. In dit eerste jaar maken de eerstejaars kennis met het studiekarakter van de vereniging. Het eerste halfjaar wordt de grondslag van de vereniging behandeld en in de tweede helft van het jaar wordt een thema naar keuze behandeld.

De studiekringen zijn doorspekt met enorm veel gezelligheid. Vooraf wordt er in een studentenhuis met elkaar gegeten en na de kring borrelen we met elkaar nog lekker na. Daarnaast gaat elke studiekring één keer in het jaar een weekend met elkaar weg. Kortom, een studiekring is een waardevolle toevoeging aan je studententijd.