We hebben verschillende soorten vergaderingen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) bespreken we alles wat van belang is om de vereniging draaiend te houden. Daarnaast hebben we het vooral ook erg gezellig met elkaar tijdens deze avonden. Op thema-avonden komt er een lector om ons in een bepaald onderwerp te laten verdiepen.

ALV

Zes keer per jaar wordt er op het dispuut een algemene ledenvergadering gehouden (ALV). Tijdens deze vergaderingen worden er allerhande zaken besproken die op het dispuut spelen. Het bestuur stelt de agenda op en zit de vergadering ook voor.
Tijdens de vergaderingen wisselen serieuze en ludieke opmerkingen elkaar steeds af, wat de vergaderingen tot een boeiend geheel maakt. Discussies en de behandeling van ingediende moties kunnen soms zo lang duren, dat na afloop in de vroege ochtend de fiets gepakt kan worden om rechtstreeks naar college te gaan of toch maar het bed in te kruipen.

Voorafgaan aan de algemene ledenvergadering wordt er een maaltijd genuttigd. Om de beurt koken de Bijbelkringen voor het hele dispuut waarbij ze de maaltijd vaak met een leuk toneelstukje presenteren. Tijdens de maaltijden zijn er tafelgesprekken die worden geleid door de tafelpraeses. In de pauzes aan de bar is er veel gelegenheid om dispuutgenoten te spreken.

Thema-avond

Ieder jaar worden er zes √† zeven thema-avonden georganiseerd die meestal in het teken staan van een (half)jaarthema. Meestal wordt er op deze avonden een lezing gehouden, maar soms is er ook een dialoog of een forum. Tijdens de avonden houdt een lector een lezing, waarin antwoord wordt gegeven op de vragen die door de themacommissie zijn opgesteld. De drukbezochte thema-avonden vinden veelal plaats op de NSR-soci√ęteit.

De lezingen zijn openbaar; dat betekent dat iedereen welkom is om de avond bij te wonen. De lezing begint altijd om 19:30 uur en duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Na een pauze is er altijd nog gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Na de discussie volgt er een borrel waar er genoeg ruimte is om met elkaar na te praten over de avond, of gewoon bij te kletsen. Voorafgaand aan de lezing is er ook altijd een plenaire maaltijd waar wij gezellig met elkaar de maaltijd nuttigen.
Eens per jaar heeft de thema-avond een iets andere invulling: de Ad Fontes lezing. Op deze thema-avond nodigen we een lector uit die een lezing geeft over een onderwerp die te maken heeft met onze grondslag.